A webhely használata előtt kérjük, olvassa el az alábbi adatvédelmi szabályzatot! A webhely használatával Ön elfogadja az itt foglalt feltételeket a Magyar Köztársaság ide vonatkozó jogszabályaival együtt és azokat önmagára nézve kötelezőnek fogadja el. Amennyiben nem fogadja el az itt foglalt feltételeket, kérjük, ne használja ezt a webhelyet. A jelen adatvédelmi szabályzatban foglaltak elfogadását jelölő checkboxok bepipálásával Ön, mint a Webhely felhasználója hozzájárul ahhoz, egyúttal nyilatkozik arról – az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a) és b) pontja, továbbá a 7. cikk rendelkezése alapján -, hogy hozzájárul ahhoz, hogy a GMBS Kft., mint adatkezelő az Ön által megadott személyes adatait a GDPR, továbbá a jelen adatkezelési tájékoztatójának feltételei szerint kezelje.

A GMBS Kft. tiszteletben tartja a Webhelyet látogató felhasználók üzleti és személyes adatainak védelmét biztosító jogait és betartja mind az üzleti partnerek adatai, mind pedig a cégünkkel kapcsolatba kerülő személyek személyes adatainak védelmét. A jelen adatvédelmi nyilatkozat alapján Ön eldöntheti, hogy mely adatait adja meg a Webhelyen. Személyes adatainak megadásakor Ön felhatalmazza a GMBS Kft.-t, hogy az Ön által megadott adatokat a jelen adatvédelmi nyilatkozattal összhangban felhasználhassa, ennek értelmében a GMBS Kft. az Ön Webhelyen megadott adatait az itt foglaltaknak megfelelően kezeli. Az Ön adatszolgáltatása minden esetben önkéntes. A Webhely kialakításakor arra törekedtünk, hogy a Webhelyen elérhető tartalmak, termékek és szolgáltatások legnagyobb része személyes adatok megadása nélkül is elérhetők legyenek. A Webhely tartalmazhat olyan elemeket, amik a látogatóktól ismerőseik adatait (például nevüket, becenevüket, e-mail címüket) kérik el, ezen megadott, személyes adatnak minősülő adatokra is vonatkoznak a jelen adatvédelmi irányelvekben foglaltak. Jelen adatvédelmi nyilatkozat mindenkor aktuális változata a Webhely oldalairól közvetlenül, bármikor elérhető.

Cégünk a Webhelyen kizárólag a cégünk üzleti tevékenységéhez nélkülözhetetlen, releváns és minimális adatokat kéri be üzleti partnereitől, legyen az természetes személy vagy nem természetes személy, ezen adatok körébe az ügyfeleink cégadatai – úgy mint cégnév, egyéni vállalkozó esetén név, adószám, cégjegyzékszám, székhely, telephely -, postázási adatai és kapcsolattartási adatai tartoznak bele úgy mint kapcsolattartó neve, kapcsolattartó telefonszáma és kapcsolattartó e-mail címe. Cégünk a Webhelyen és azzal kapcsolatosan, a Webhelyen kínált üzleti tevékenységgel kapcsolatosan nem kér, nem tárol és nem dolgoz fel ügyfeleivel, a cégünkkel kapcsolatba kerülő üzleti partnereivel és természetes személyekkel kapcsolatban olyan adatokat, melyek az érintettek családi állapotára, nemére, szexuális irányultságára vagy szexuális életére, faji vagy etnikai származásra utaló adatok, vallási hovatartozására, magánéletére, családi életére, politikai nézeteire, szakszervezeti tagságra, az otthonára, vagyonára, orvosi és/vagy egészségügyi adataira, genetikai vagy biometrikus adataira vonatkozna, ilyen jellegű adatokat cégünk más forrásokból sem szerez be. A pontatlan személyes adatok helyesbítése vagy törlése érdekében minden észszerű lépést megteszünk és az adatok javítását kérésre elvégezzük. A megadott adatokat az érintett és cégünk közötti kapcsolattartásra használjuk fel, melybe bele tartozik többek között a cégünk szolgáltatásaival kapcsolatos üzleti célú kapcsolattartás, árajánalttétel, tájékoztatás nyújtása, szerződéskötés, szerződéses jogviszony időtartamára vonatkozó kapcsolattartás, az érintett cégünk szolgáltatásainak és termékeinek használatához fűződő kapcsolattartás. Az adatok kezelése cégünk termékeinek, szolgáltatásainak megrendeléséhez és igénybevételéhez fűződő szerződéskötés előfeltétele, melynek során az érintettnek jogában áll személyes adatok helyett nem személyes – például céges – adatokat megadni, de amennyiben nem megfelelő vagy nem valós adatok kerülnek megadásra, a megadott adatok alapján az érintettel való elektronikus úton történő kapcsolatfelvétel nem lehetséges, akkor az a megrendelői szerződés megkötését és szolgáltatások nyújtását akadályozhatja.

Harmadik fél számára továbbított adatok

Az adatok tárolásának időtartama az adott szolgáltatás igénybevételének időtartamára, illetve azon túl a jogszabályokban előírt bizonylatmegőrzési időszakra korlátozódik. Cégünk a fent említett adatokat szolgáltatás megrendelésekor szükséges szerződéskötéshez kéri el ügyfeleitől. Ezen adatokat, szerződéseket, a szolgáltatásokhoz tartozó számlákat az ide vonatkozó jogszabályok által előírt ideig őrzi meg.

A személyes adatokat olyan módon kezeljük, amely biztosítja azok megfelelő szintű biztonságát és bizalmas kezelését, többek között annak érdekében, hogy tőlünk telhetően megakadályozzuk a személyes adatokhoz és a személyes adatok kezeléséhez használt eszközökhöz való jogosulatlan hozzáférést, illetve azok jogosulatlan felhasználását.

Az adatok tárolása elektronikusan és/vagy papír alapon történik. Az elektronikus és papír alapú adatok tárolásának helye a Cég mindenkori székhelye, illetve a Cég könyveléséhez szükséges iratok – úgy mint számlák, hivatalos iratok, szerződések, stb. – átmeneti tárolási helye lehet a Cégünk által igénybe vett könyvelő iroda székhelye és/vagy telephelye is. Cégünk kizárólag olyan könyvelőirodát bíz meg, amely betartja a személyes jogok védelmét, cégünktől minden hozzá került adatot szigorúan üzleti titokként kezel és kizárólag a Cég könyveléséhez szükséges adatokkal dolgozik, azokat kezeli, tárolja a jogszabályban előírt ideig. Webhelyünk, az ahhoz tartozó adatbázisok, illetve a Cégünk által kezelt elektronikus adatok a Cégünk által igénybe vett webtárhely szolgáltató partner cégek szerverein és/vagy cégünk székhelyén található adattárolókon kerül elhelyezésre és tárolásra. Biztonsági mentéseket jelszóval védett külső tárhelyre készíthet Cégünk szükség szerint, ezen biztonsági mentések Cégünk által használt és szigorúan védett jelszóval titkosított állományok formájában kerülnek a külső tárhelyre, így azok jelszóval kétszeresen védettek és a titkosításnak köszönhetően az adatok esetleges illetéktelen kezekbe való kerülése esetén sem olvashatók. Számlázásra online számlázórendszerek igénybevételét Cégünk igénybe veheti, ebben az esetben számlaadatok az igénybe vett online számlázó rendszer adatbázisában is szerepelhetnek.

Jelen adatvédelmi nyilatkozat mind a személyes, mind a nem személyes adatok gyűjtésére (pl. személytől független látogatottsági statisztikák készítésére felhasznált adatok) vonatkozik.

Önnek jogában áll korlátoznia, vagy megtiltania azt, hogy a Webhelyen megadott személyes adatait a GMBS Kft. felhasználhassa, rögzíthesse, vagy további adatkezelést végezzen. Az adatok törlése Cégünknél igénybe vett szolgáltatások megszűnésével járhat abban az esetben ha a szolgáltatás biztosítása nem lehetséges egyes adatok tárolása és kezelése nélkül. Önnek jogában áll a GMBS Kft.-től azt kérnie, hogy személyes adatait a Webhelyről töröljük, illetve jogában áll a kezelt adatokról tájékoztatást kérnie. Ezirányú kéréseit kérjük a Webhely kapcsolatfelvételi oldalán megtalálható e-mail címen, vagy az online kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül jelezze felénk.

A GMBS Kft. harmadik féllel nem osztja meg a Webhelyen keresztül önkéntesen megadott személyes információkat az adat tulajdonosának az engedélye nélkül. Kivételt képeznek ez alól a mindenkori jogi szabályozásból fakadó kötelező adatszolgáltatások (kormányzati hatóságoknak, idézésnek, bírósági végzésnek megfelelő kötelezettség, stb. esetén).

Cégünk a Webhelyen profilozást nem végez, nem profilozza a Webhely felhasználóit, látogatóit, a látogatók Webhelyen eltöltött idejük és tevékenységük szerint nem hozunk személyre szóló döntéseket, nem elemezzük a személyes preferenciáit, magatartását vagy beállítottságát.

A Webhely folyamatosan vagy időszakosan Google Adwords, vagy más hirdetésekhez tartozó cookie-kat vehet igénybe remarketing listák építésére, mely adatokat a Google vagy más harmadik fél kezeli, a Webhely adatbázisába ezzel kapcsolatos adat nem kerül és ezen adatok nem kerülnek összekapcsolásra a Webhely által kezelt adatokkal. A Webhely látogatottsági statisztikáit a Google Analytics szoftverrel mérjük, személyes adatokat nem, kizárólag összevont, anonim látogatói statisztikákat kezelünk.

1.Google Analytics

 1. célja: A felhasználói tevékenységek monitorozása anonim módon a honlap hatékonyságának mérésére, és ergonómia, tartalmi, designban megmutatkozó módosítások előkészítése céljából.
 2. jogalapja: A tevékenység jogalapjának meghatározásakor a Google Inc. adatvédelmi irányelvei irányadóak. http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/
 3. érintettek köre: Minden az oldalra látogató érintett.
 4. kezelt adatok köre: A Google Inc. adatvédelmi irányelvei irányadóak. http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/
 5. időtartama: A Google Inc. adatvédelmi irányelvei irányadóak. http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/
 6. forrása: Az oldal betöltésével egyidejűleg, az érintett böngészője lefutattja a Google által kiadott kódrészletet. Ezzel a Google Inc. adatot gyűjt a felhasználói látogatásról a saját irányelvei alapján, melyeket összegezve, anonim módon, pusztán statisztikai jelleggel bemutat az oldal üzemeltetőjének. http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/

2.Webserver log

 1. célja: Az oldal üzemeltetését végző szolgáltató által üzemeltetett serverre beérkező kérések naplózása. Ezzel a szolgáltató kizárhatja azokat a kéréseket, amelyek adott esetben a server biztonságos és helyes működését befolyásolhatják, továbbá performanciából eredő problémákat válthatnak ki.
 2. jogalapja: 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bek. A szolgáltató – a (2) bekezdésben foglaltakon túlmenően – a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.
 3. érintettek köre: minden azt oldalt meglátogató felhasználó
 4. a kezelt adatok köre: Az érintett IP címe, a látogatás dátuma és időpontja, továbbá az oldalon történő aktivitása
 5. időtartama: Az oldal megtekintéseiből generálódó log állományokat a keletkezésüktől számított 5 éven keresztül őrizzük meg.
 6. forrása: Az oldal megtekintéséhez elengedhetetlenül szükséges http request-ek kerülnek naplózásra.

3.Facebook

 1. célja: Célja jelen weboldal népszerűsítése a weboldalra látogatók megosztásain keresztül a www.facebook.com webhelyen. A Facebook, Inc. mint külső szolgáltató beágyazható módon biztosítja a népszerűsítés lehetőségét így a funkcióval kapcsolatban a Facebook, Inc. irányelvei az irányadóak: http://www.facebook.com/about/privacy/
 2. jogalapja: A tevékénység jogalapjának meghatározásakor a Facebok, Inc. adatvédelmi irányelvei irányadóak a továbbiakban http://www.facebook.com/about/privacy/
 3. érintettek köre: Minden a weboldalra látogató felhasználó érintett lehet érvényes facebook.com regisztrációval és a Facebook, Inc. által biztosított funkció igénybevételével. A továbbiakban a Facebook, Inc. irányelvei a mérvadóak a továbbiakban http://www.facebook.com/about/privacy/
 4. Az érintett adatok köre: A Facebook, Inc. irányelvei a mérvadóak. http://www.facebook.com/about/privacy/
 5. időtartama: A Facebook, Inc. irányelve a http://www.facebook.com/about/privacy/ címen fellelhetőek az időtartam vonatkozásában.
 6. forrása: klimagyar.hu weboldalról indított kérések alapján a Facebook, Inc. érdekkörébe tartozó www.facebook.com irányelvei a meghatározóak. http://www.facebook.com/about/privacy/

4.Google+

 1. célja: Célja az oldal népszerűsítése az oldalra látogatók megosztásain keresztül a www.plus.google.com webhelyen. A Google Inc. mint külső szolgáltató beágyazható módon biztosítja a népszerűsítés lehetőségét így a funkcióval kapcsolatban a Google Inc. irányelveit kell figyelembe venni: https://www.google.com/intl/hu/policies/terms/
 2. jogalapja: A tevékenység jogalapjának meghatározásakor a Google Inc. adatvédelmi irányelvei szerint kell eljárni. http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/
 3. érintettek köre: Minden az oldalra látogató felhasználó érintett lehet érvényes www.google.com regisztrációval és a Google Inc. által biztosított funkció igénybevételével. A továbbiakban a Google Inc. irányelvei a mérvadóak. http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/
 4. az érintett adatok köre: A Google Inc. irányelvei a mérvadóak. http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/
 5. időtartama: A Google Inc. irányelve a mérvadó az időtartam vonatkozásában. http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/

forrása: A klimagyar.hu oldalról indított kérések alapján a Google Inc. érdekkörébe tartozó plus.google.com irányelvei a meghatározóak. https://www.google.com/intl/hu/policies/terms/

5. Látogatáskövetés

 1. célja: A látogatás követés célja az érintettek szándékának megfelelően precízebb, célzottabb és lényegre törő igény kielégítése. Ezen funkció keretén belül minden az oldalra látogató érintett böngészőjében eltárolásra kerül, egy egyedi azonosító u.n. „cookie”. Az így eltárolásra került „cookie” csupán egy azonosítónak tekinthető, ami alapján a szolgáltató meg tudja különböztetni a látogatások irányát és időtartamát az adatkezelő weboldalán és ennek figyelembe vételével az érintett „cookie”-jával összeveti a böngészési előzményeket a klimagyar.hu weboldalon. Az érintett „cookie”-ja és az érintett személyes adatai az adatkezelő számára nem kerül rögzítésre, amíg az érintett ajánlatot nem kér az adatkezelőtől – elérhetőségek megadásával -. Az ajánlatkérés időpontjától számítva az adatkezelő birtokába kerülnek az érintett személyes adatai, valamint az ahhoz tartozó weboldalon történt böngészési előzményei. Ezzel a ténnyel az adatkezelő tudomására és birtokába kerülnek azok az információk, amik az érintett feltehető piaci érdeklődését tárja fel.
 2. jogalapja: Az érintett hozzájárulása.
 3. érintettek köre: Az oldalra látogató érintettek.
 4. az érintett adatok köre: A felhasználó neve, e-mail címe és/vagy telefonszáma, továbbá az ajánlatkérést megelőző 2 hónapban történt tevékenysége a weboldalon.
 5. időtartama: Az érintetthez köthető adatok a belépéstől számítva 2 hónapon belül törlésre kerülnek.
 6. forrása: A felhasználó weboldalon belüli tevékenységéből automatikusan generálódó logfile-ok a „cookie”-kal, továbbá az érintett az ajánlat kérő pop-up ablakon keresztül adja meg elérhetőségi adatait és nevét.

6. Telefonos ügyintézés

 1. célja: A telefonon – távbeszélőn – történő érinteti ügyintézés során az adat rögzítés folyamata, különös tekintettel az érintett nevére, e-mail címére és telefonszámára, annak érdekében, hogy a későbbiekben felmerülő kérdésekre az ekként megadott elérhetőségen az Info tv.-nek megfelelően teljes körű választ nyújtson az adatkezelő.
 2. jogalapja: Az érintett hozzájárulása.
 3. érintettek köre: Az adatkezelő weboldalán feltüntetett telefonszámait felhívó érdeklődő érintettek.
 4. az érintett adatok köre: Név, e-mail cím, telefonszám, az érdeklődés tárgya
 5. időtartama: A megkereséstől számítva 3 év.
 6. forrása: Az érintett saját hozzájárulása alapján a megkeresés során az adatkezelőnek megadott adatok.

7. E-mail megkeresés

 1. célja: Az e-mailen történő ügyintézés során az érintett érdeklődő adatai rögzítésre kerülnek, különös tekintettel nevére, e-mail címére és telefonszámára, annak érdekében, hogy a későbbiekben felmerülő kérdésekre az ekként megadott elérhetőségen az Info tv.-nek megfelelően teljes körű választ nyújtson az adatkezelő.
 2. jogalapja: Az érintett hozzájárulása
 3. érintettek köre: A cég weboldalán feltüntetett e-mail (epuletgepesz@gmbs.hu) címre megkeresést megküldő érintettek.
 4. az érintett adatok köre: Az érintett neve, e-mail címe, abban az esetben telefonszáma, amennyiben azt e-mail levélben azt megosztotta, valamint az érdeklődés tárgya.
 5. időtartama: A megkereséstől 5 éven keresztül.
 6. forrása: Az érintett által írt e-mail üzenet, ami az adatokat tartalmazza és az adatkezelő részéről feldolgozásra kerül.

A Webhely php session cookiekat kezel a munkamenetek kezelése érdekében, ezen cookie adatok véletlenszerűen generált értékek, nem tartalmaznak személyes adatokat és a munkamenet befejeztével maximum egy órán belül törlésre kerülnek.

A Webhely a helyes működéshez és a szolgáltatások helyes működéséhez cookie-k használatát igényelheti. Törekszünk arra, hogy a látogatóink böngészője által a Webhellyel kapcsolatosan tárolt cookiek ne tartalmazzanak személyes adatokat, azok csak a Webhely által felhasználható információdarabkákat tartalmazhatnak. A cookie-k használata egy lehetőség a Webhely kényelmesebb böngészéséhez, a cookie-k használatát a felhasználó bármikor saját böngészőjében letilthatja. A Webhely egyes szolgáltatásai és Tartalmai ugyanakkor nem kizárt, hogy igénylik cookie-k adta lehetőségeket, így ezen szolgáltatások és Tartalmak olyan böngészőkkel, amikben a cookie-k lehetősége ki van kapcsolva, előfordulat, hogy nem lesznek elérhetők. A Webhelyen harmadik fél cookie-jai is használatban lehetnek, ileyn például a Google Analytics, Google Adwords, Etarget szolgáltatásához tartozó cookie-k, az ezekre vonatkozó tartalmi, működésbeli irányelveket az adott harmadik fél, így például a Google biztosítja, egyben ezek harmadik félnél adható meg, korlátozható az adatkezelés. A webhelyen harmadik fél által szolgáltatott reklámhelyek, reklámtartalmak nincsenek, ehhez kapcsolódó cookie-k, követő cookie-k nincsenek a Webhelyen.

Az információk biztonsága és védelme érdekében minden ésszerű intézkedést megteszünk. A GMBS Kft. a hozzá eljutott személyes és nem személyes adatokat bizalmas adatként kezeli, melyekre a titoktartási kötelezettség is érvényes. Az adatokhoz való hozzáférést szigorúan korlátozzuk, hogy megelőzzük a jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását, illetve jogosulatlan felhasználását.

A termékeinkkel és szolgáltatásainkkal kapcsolatos, különleges ajánlatokra és más üzenetekre, mint pl. hírlevelekre vonatkozó információk közlése:

Arra használjuk az adatait, hogy megküldjük az Ön által kért információt a termékeinkről, szolgáltatásainkról és más különleges ajánlatokról az Ön által megadott e-mail-címre. Ezt csak előzetes hozzájárulásával tesszük, vagy, ha jogszabályok lehetővé teszik ezt. Az ilyen kommunikációhoz való hozzájárulásra a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja és a 7. cikk vonatkozik.

a. Feliratkozás hírlevelekre a weboldalunkon

Lehetősége van feliratkozni ingyenes hírlevélre a weboldalunkon. Amikor megadja az adatait az ügyfél adatlap szerződéskötéshez formanyomtatványunkon, akkor automatikusan feliratkozik a hírlevélre. Az Ön hozzájárulása megszerzésre kerül az adatkezeléshez az adatlap kitöltése során és a jelen Adatvédelmi szabályzat is megtekinthető ekkor.

c. A termékek és szolgáltatások értékesítésével kapcsolatos kommunikációk

Ha termékeket vagy szolgáltatásokat vásárol a weboldalunkon, úgy információkat küldhetünk Önnek a saját hasonló termékeinkről és szolgáltatásainkról az Ön által megadott e-mailcímre, még az Ön hozzájárulása nélkül is.

Azt szeretnénk, hogy érdeklődéssel olvassa az e-mailjeinket és ezért megpróbálunk kizárólag olyan információkat összeállítani, amelyeket valószínűleg Ön érdekesnek találhat. Ezért mérjük és tároljuk a felhasználói profiljával végzett megnyitásokat és kattintásokat. Ezen információk közé tartozik az is, hogy megnyitja-e az e-mailjeinket és ha igen, mikor, mely tartalmakra kattint az e-mailben, valamint, hogy megkapja-e az e-mailünket és ha nem, miért nem. Ezeket az adatokat szintén használjuk statisztikai célokra.

Természetesen leiratkozhat, hogy ne kapjon ilyen e-maileket, azaz visszavonhatja a hozzájárulását a jövőre nézve, amelyhez egy leiratkozási link áll rendelkezésére minden e-mailben és hírlevélben. Ezt követően megkérjük, hogy erősítse meg a leiratkozását a weboldalunkon. Szintén bármikor felveheti velünk a kapcsolatot a következő elérhetőségeken, hogy visszavonja a hozzájárulását:

– e-mailen: epuletgepesz@gmbs.hu

– postai úton: 6725 Szeged, Dobó utca 36.

Nem lehetséges leiratkozni bizonyos tájékoztató üzenetekről, amelyek szükségesek a szerződések teljesítéséhez és a weboldalunk működéséhez, beleértve a szolgáltatási e-maileket (pl. regisztráció megerősítése, vásárlói szolgálati közlemény) vagy vásárlásokkal kapcsolatos információkat (pl. megrendelések megerősítése, szerződéses dokumentumok, fizetési adatok kezelése). Ezeket az értesítéseket az Ön által megadott elérhetőségekre küldjük.

Az adatkezelő adatai:

Megnevezés: GMBS Kft.,

Székhely és postacím: 6725 Szeged, Dobó utca 36.

Adószám: 13409863-2-06

Kapcsolatfelvétel: https://klimagyar.hu/

Az adatvédelmi tisztségviselő elérhetősége: https://klimagyar.hu/

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

Az adatkezelés időtartama: az érintettel való üzleti kapcsolat idejére, illetve a mindenkor hatályos áfatörvényben, számivteli törvényben és egyéb ide vonatkozó szabályozásokban foglaltak idejére terjed ki.

A Webhely webtárhely szolgáltatója:

 • Név: Magyar Hosting Kft.
 • Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22. 5. emelet
 • E-mail: info@tarhely.com
 • Telefonszám: +36 1 412 3448

Jogorvoslat

Jogorvoslati lehetőség: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36 (1) 391-1400

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

URL: http://naih.hu

A nyilatkozat megváltoztatása

A GMBS Kft. fenntartja a jogot a jelen nyilatkozat előzetes bejelentés nélkül történő módosítására. A módosítást mindig a jelen weboldalon tesszük közzé feltüntetve az utolsó módosítás dátumát is.

A jelen adatvédelmi tájékoztató elkészítése során figyelemmel voltunk az alábbi jogszabályokra:

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.)

 1. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a)
 2. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)
 3. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
 4. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)
 5. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
 6. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)

16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról.

A Webhely tartalma

A Webhelyen található Tartalmak kizárólag tájékoztató jelleggel kezelendők. A Tartalmak jóhiszeműen kerültek feltöltésre; a Tartalmakra, azok pontosságára, teljességére a GMBS Kft. nem vállal garanciát. A GMBS Kft., és annak alkalmazottjai nem vállalnak felelősséget a jelen Webhely Tartalmai alapján keletkezett közvetlen, vagy közvetett károkért, profitkiesésért. A Webhely tartalmazhat olyan hivatkozásokat, amelyek más webhelyekre mutatnak, ezek a GMBS Kft.-től független harmadik felek birtokában lévő webhelyek, ebből adódóan a GMBS Kft. nem vállal semmilyen felelősséget a hivatkozott webhelyek tartalmáért, az azokon keresztül elérhető termékekért, szolgáltatásokért.

Utolsó módosítás: 2020.04.26.