A szivárgásvizsgálattal kapcsolatos alapvető tudnivalók

A szivárgásvizsgálattal kapcsolatos alapvető tudnivalók

A szivárgásvizsgálat az a folyamat, mely során a hűtőrendszeren tapasztalt szivárgás mértékét vizsgáljuk. A hűtőberendezések rendelkeznek egy elfogadott szivárgási aránnyal, mely a töltet 1-3 %-át teszi ki. Amennyiben ennél a rátánál nagyobb mértékű szivárgás észlelhető, a rendszer javításra szorul.
A szivárgásvizsgálatról szóló meglévő kormányrendelet 2015 februárjában lépett hatályba. A rendelkezések a szivárgásvizsgálatot kötelezővé teszik a hűtőberendezést üzemeltetők számára. A szivárgásvizsgálat történhet havi, félévenkénti vagy pedig évi gyakorisággal. Ez a hűtőközeg töltet alapján számított CO2 egyenértékétől függ. A szivárgásvizsgálat elmulasztása esetén a hatóság klímavédelmi bírságot szab ki az illetékesre.

Kapcsolat

Ki végezhet szivárgásvizsgálatot?

A szivárgásvizsgálatot kizárólag képesített személy, illetve képesített vállalkozás végezheti el. A képesített személy olyan szakember, aki a jogszabályok szerint fel van jogosítva a kapcsolódó tevékenységek elvégzésére. Ilyenek a telepítés, szerelés, beüzemelés, karbantartás, szervizelés, javítás, használaton kívül helyezési és a szivárgásellenőrzés is.

06 30 527 3950
Ki végezhet szivárgásvizsgálatot?

A tevékenységünkre vonatkozóan felelősségbiztosítással rendelkezünk.

A klímaszerelés Szeged által nyújtott szolgáltatások

Melyek a szivárgásvizsgálatra kötelezett berendezések?

A szivárgásvizsgálatra kötelezett berendezések közé tartoznak mindazok a rendszerek és alkalmazások (termékek, berendezések, létesítmények), melyek klímagázt tartalmaznak, illetve azzal működnek. A teljesség igénye nélkül, ide sorolhatjuk a helyhez kötött hűtőberendezéseket, helyhez kötött légkondicionáló berendezéseket és a helyhez kötött hőszivattyúkat is.

Kapcsolat

Kinek mi a kötelessége egy szivárgásvizsgálatnál?

Összegezve a fentieket, elmondható, hogy a szivárgásvizsgálatnál fontos a szabályok betartása, mint a berendezéstulajdonos, úgy a képesített vállalkozás részéről is. Ennek legfőbb oka az üvegházhatású gázok káros sajátosságaiban rejlik.
Ha a szivárgásvizsgálatot nem az arra jogosított szakember végzi el, hűtőközeg juthat a környezetbe, és súlyosan károsíthatja azt. Nemkülönben, ha a hűtő-, klíma- vagy hőszivattyús berendezést üzemeltető személy nem tartja be az előírt szabályokat.
Környezetünk védelme szempontjából tehát elengedhetetlen a rendszeres és szakszerű szivárgásvizsgálat.

06 30 527 3950
Kinek mi a kötelessége egy szivárgásvizsgálatnál?